Covidpass

Covidpass

Gällande Corona

Skärpta råd i Uppsala län som Tobo ligger i.

Mycket tack vare vår respekt till varandra om att hålla avstånd och undvika fysisk kontakt har vi klarat oss från att få in Corona i verksamheten hittills detta läsår. Det är väldigt bra men vi får inte slappna av.

Här kommer en påminnelse om att vara omtänksam gentemot varandra.

Det är väldigt viktigt att vi håller i och inte släpper på aktsamheten. Det gäller all tid på dygnet i alla hus och rum och situationer.

Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta och sprita händerna ofta och håll avstånd.

Ha tålamod och försök att undvika köer eller klusterbildning vid tex lunch och fika.

Alla dessa råd och förhållningar gäller självklart även annexet och andra platser som ni vistas på, tex affären eller på tåget.

För all medverkan på verksamhet (konserter, årskurser, distanskurser, kortkurser, seminarier och andra publika evenemang) gäller detta: 

  1. Alla SKA uppvisa giltigt vaccinintyg och godkänd ID-handling. Utan detta, får man vänta med besök tills råden från FHM säger annat. 
  2. Ingen dansverksamhet (undantaget våra ettårs kurser). 
  3. Evenemangsbesökare blir hänvisade till specifika sittplatser. 
  4. För kursverksamhet kommer särskilda åtgärder vidtagas för att inte få anhopning vid exempelvis mattider. 
  5. Vid minsta symptom av förkylning, sjukdom, hosta, snuva eller annat, så ska du stanna hemma, alternativt avskilja dig från verksamheten och ta dig hem, samt ombesörja PCR-test. 
  6. Folk som har utländskt medborgarskap och har varit i hemland under ledighet, ska vid ankomst till Sverige ha ett negativt PCR-test som är max 48 timmar gammalt. Vid ankomst till Sverige, ska även ett nytt PCR-test tas skyndsamt. 
  7. För svenskar som varit utomlands, ska ett PCR-test skyndsamt tas i Sverige efter ankomst. 
  8. Vid offentliga konserter/evenemang kommer vi inte ha möjlighet att ombesörja med fika/mat till besökande. 

Kontakta info@esitobo eller 0295-342 90 för dagsaktuell information.

Med vänliga hälsningar

Magnus Holmström/VD

Information om covid-19, coronaviruset Region Uppsala

https://translate.google.com