Mästarbyggkurser

Mästarbyggkurser

TEMAN FÖR TIDIGARE MÄSTARBYGGKURSER

 

1995 ”All kunskap” om hur man bygger en nyckelharpa ska fram i ljuset.

1996 Formgivning, funktion och estetik i samverkan.

1997 Spelteknisk funktion och intonering.

1998 Tillverkning av stråkar.

1999 Lutande sarger.

2000 Tillverkning av nycklar och lek

2001 Akustik och strängar samt tillverkning av stall.

2002 Konstruktions- och tillverkningsmetoder av harpkroppen samt ornamentik.

2003 Konstruktion och tillverkning av nyckelharpleken.

2004 Konstruktion och tillverkning av skruvplatta med stämskruvar.

2005 Nyckelharpans formgivning och ytbehandling.

2006 Skruvplattans utformning och funktion.

2007 Hur förvaltar vi våra nordiska nationella kulturarv folkmusikinstrumenten?

2008 Vad ska vi göra för att lättare kunna sälja våra instrument.

2009 Varför ser den svenska nyckelharpan ut som den gör?

2009 How do we explain the appearance of the Swedish Nyckelharpa?
Dokumentet är på engelska då utländska byggare var speciellt inbjudna 2009.

2010 Virkesval, vargtoner, en perfekt lek, mm.

2011 Tillverkning av stråkar

2012 Tillverkning av stråkar enligt Eric Sahlström

2013 Så minns vi Hasse Gille/Ytbehandling praktisk övning

2014 Renovering av gamla instrument

2015 Slutlig justering före leverans till kund samt tillverkning av lock till gammelharpa
Tillämning övre raden