Nordiska seminarium

Nordiska seminarium

Nedan kan ni ta del av slutdokumentation av seminariet ”Hur förvaltar vi våra nordiska nationella kulturarv folkmusikinstrumenten?” som hölls vid Eric Sahlström Institutet i Tobo 13-17 juni 2007.

Slutrapport