UNESCO

UNESCO

ESI ackrediterade av Unesco

Eric Sahlström Institutet i Tobo och Berättarnätet Kronoberg/ Sagomuseet – Sveriges första Unescoackrediterade icke statliga kulturorganisationer

Berättarnätet Kronoberg och Eric Sahlström Institutet har blivit ackrediterade av Unesco för att arbeta med Unescos konvention om skyddandet av det immateriella kulturarvet, samt bistå med rådgivning till Unesco. Organisationerna är de första svenska icke statliga kulturorganisationer som har fått denna utmärkelse. Beslutet fattades i Baku, Azerbajdzjan, den 2-7 december 2011 av de 24 länderna i Unescos kommitté som arbetar med konventionen (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

-Sverige besitter unika immateriella världskulturarv och stor kunskap om dessa. Det är klokt att involvera utövarna i arbetet kring konventionen och vi ser fram emot att få bidra med vår kompetens, säger Maria Bojlund, fd VD på Eric Sahlström Institutet i Tobo.

-Utmärkelsen är för oss ett erkännande av ett långvarigt och genuint arbete och en bekräftelse på att vår verksamhet är betydelsefull. Vi ser fram emot att fördjupa vårt arbete i samarbete med Unesco säger Meg Nömgård, från Berättarnätet Kronoberg samt museichef vid Sagomuseet.

2003 antogs konventionen av Unesco och Sverige ratificerade den den 26 januari 2011, som 132:e land. Enligt Unesco är det immateriella kulturarvet något som överförs mellan generationer och är avhängigt av färdigheter och kunskap till skillnad från konkreta föremål. Unesco poängterar vikten av att icke-statliga organisationer blir engagerade och tillfrågade i arbetet med konventionen eftersom de är kulturbärarna. Ett par av de områden som konventionen täcker in är sk performanser, såsom musik och dans, och muntliga traditioner och uttryck – områden som Eric Sahlström Institutet och Berättarnätet Kronoberg har verkat för i snart 16 år resp 25 år.

Mer info:
Meg Nömgård, museichef Sagomuseet, 073-945 80 91, meg.nomgard@sagobygden.se
Berättarnätet Kronoberg/Sagomuseet/Sagobygden/Ljungby berättarfestival:
www.sagobygden.se
www.ljungbyberattarfestival.se

Sammanfattning av UNESCO konventionen:
http://www.sofi.se/4537

UNESCOS hemsida, om det immateriella kulturarvet:
http://www.unesco.org/culture/ich

Eric Sahlström Institutet är ett nationellt centrum för folkmusik och dans, med ett särskilt uppdrag att värna om nyckelharpan. Institutet bildades 1998 och driver utbildningar i folkmusik, dans och nyckelharpsbygge, samt ett antal projekt och nätverk för att stärka, utveckla och sprida kunskap om genren.

Berättarnätet Kronoberg är en ideell förening som startade 1990 och har till uppgift att värnar om det muntliga berättandet och vill medverka till att den muntliga berättartraditionen förs vidare. Föreningen vill sprida kunskap om folkdiktens sagor och sägner samt lyfta fram människors egna berättelser i dagens samhälle. Berättarnätet Kronoberg driver Sagomuseet i Ljungby, Sagobygden i sydvästra Sverige och Ljungby berättarfestival.