Gällande Corona

Skärpta råd i Uppsala län som Tobo ligger i.

Mycket tack vare vår respekt till varandra om att hålla avstånd och undvika fysisk kontakt har vi klarat oss från att få in Corona i verksamheten hittills detta läsår. Det är väldigt bra men vi får inte slappna av.

Här kommer en påminnelse om att vara omtänksam gentemot varandra.

Det är väldigt viktigt att vi håller i och inte släpper på aktsamheten. Det gäller all tid på dygnet i alla hus och rum och situationer.

Stanna hemma om du är sjuk
Tvätta och sprita händerna ofta och håll avstånd.

Ha tålamod och försök att undvika köer eller klusterbildning vid tex lunch och fika.

Alla dessa råd och förhållningar gäller självklart även annexet och andra platser som ni vistas på, tex affären eller på tåget.

Vi tar för närvarande tyvärr inte emot icke föranmälda besök.
Kontakta info@esitobo eller 0295-342 90 för dagsaktuell information.

Med vänliga hälsningar

Hadrian Prett/VD

Information om covid-19, coronaviruset Region Uppsala

https://translate.google.com