Folk och Kultur 6-9 feb 2019

7 feb 2019 - Lokomotivet, Eskilstuna

Folk och Kultur 6-9 feb 2019

Datum

7 feb 2019

Plats

Lokomotivet, Eskilstuna

IMMATERIELLT KULTURARV – INTE BARA NATIONALROMANTIK OCH ALLMOGE

Sveriges enda nationella folkmusikinstitut, Eric Sahlström Institutet, presenterar sin verksamhet och samtalar kring sitt arbete med ämnen som tradition och immateriellt kulturarv och vikten av att befinna sig i en samtida kontext. Musik och instrument där traditionen lika mycket handlar om geografisk identitet och symbolik likväl som konstnärlig integritet och hantverk.

Loge 7 Lokomotivet Eskilstuna kl 11.30-12.30

FOLK OCH KULTUR – EN NY KULTURPOLITISK ARENA
Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet ägde rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarier, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.