Handlingsplan

Handlingsplan

I maj 2012 blev handlingsplanen för traditionell musik och dans färdigställd.

Den 21 maj 2012 träffade representanter för arbetsgruppen för arbetet i sällskap med Lena Willemark Sveriges kulturminister för att presentera och överlämna handlingsplanen.

Den 21 september 2011 presenterade arbetsgruppen remissunderlaget till handlingsplanen för Riksdagens Kulturutskott.

Den 20 september 2011 besökte gruppen Kulturrådet för att presentera och diskutera remissmaterialet och arbetet.

Här kan du ladda ner Handlingsplan för traditionell musik och dans:

Handlingsplan för traditionell musik och dans (maj 2012).

Bakgrund till arbetet med handlingsplanen hittar du längre ner på sidan.

Underlag

Arbetet med handlingsplanen har föregåtts av att arbetsgruppen låtit ta fram underlag för planen inom ett antal områden. Här kan du ladda ner dessa underlag:

Amatörområdet
Amatörverksamhet inom folkmusik och dans, av Ingegerd Sigfridsson.

Arkivområdet
Arkiv med folklig musik och dans i Sverige – underlag för handlingsplan, av Tommy Sjöberg.

Arrangörsområdet
Arrangörskap inom folkmusik, världsmusik och dans, av Thomas Telje och Maria Bojlund.

Ekonomisk fördelning till professionella aktörer
Folkmusikutredningen, av Sven Ahlbäck mfl.

Instrumenttillverkningsområdet
Hur kan vi bättre förvalta våra kulturarv, folkmusikinstrumenten?, av Esbjörn Hogmark.

Utbildningsområdet
Utredning av status och behov.

Yrkesverksamhetsområdet
Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige, av Stina Rosén.

Bakgrund till Handlingsplan för traditionell musik och dans

Vid ett genremöte vid Folkelarm i Oslo i oktober 2006, där genren var samlad med stor representation, ledde diskussionerna till att en arbetsgrupp bildades för att ta fram en handlingsplan för traditionell musik dans i Sverige. Närvarande var SSR, RFoD, Eric Sahlström Institutet, Svenska Folkdansringen, Folkmusikens Hus i Rättvik, Malungs Folkhögskola, samt Musikhögskolorna i Ingesund, Malmö och Stockholm. Arbetet med handlingsplanen har finansierats av arbetsgruppens organisationer samt ett stöd från Kulturrådet (december 2008).

Under 2007-2011 arbetades ett remissunderlag för Handlingsplan för traditionell musik och dans fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD). Den 21 september 2011 presenterade denna arbetsgrupp sitt arbete för Riksdagens Kulturutskott. Den 20 september besökte gruppen Kulturrådet för att diskutera materialet och arbetet.

Här kan du ladda ner vår ansökan till Kulturrådet:
Ansökan till Kulturrådet


 

Här hittar du andra utredningar, referensmaterial och underlagstexter som producerats i andra
sammanhang, och som även de är av relevans för handlingsplansarbetet.

Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet.

Nationell strategi för Eric Sahlström Institutet 2009-2011.

Infrastruktur för framgångsrik amatörkultur.

Synpunkter från MAIS – Musikarrangörer i Samverkan – 
till kulturutredningen om arrangörsskap och arrangörsstöd.

Folkmusik som aktivitetskultur.

Intervjuer med yrkesverksamma utövare

Enkätundersökning yrkesverksamhet.

Folkmusikarrangörernas verksamhetsvillkor.

Bil 1, Antal arrangemang.

Bil 2, Artistgager.

Fonogramstatistik.

Bokare och agenter.

Slutrapport: Nordiskt byggseminarium Eric Sahlström Institutet 2007.

Gemensamt remissvar till kulturutredningen.

Handlingsplan for Folkemusikk og Folkedans

Proffsens situation inom folk- och världsmusikgenren.

En ”symfoniorkester” – resurser för folkmusiken och folkmusikern?

Hur fritt är det ”fria musiklivet”?