Kurser

Eric Sahlström Institutet är ett utbildningscentrum inom området folkmusik, folkdans och folksång.

Vi har bedrivit utbildningar sedan 1998; då med stöd och tillsyn från Skolverket. Samma utbildningar har i dag stöd och tillsyn genom Myndigheten för Yrkeshögskolans konst och kulturutbildningar.

Vi erbjuder ettåriga utbildningar, distanskurser och kort- och helgkurser året om. Vi vänder oss till alla ålderskategorier även om de flesta utbildningarna vänder sig vuxna som har genomgått gymnasiet.

Vi vill att intresserade ska kunna få fördjupning i sitt specialintresse och kunna ta del av utbildningar med kvalificerade lärare och gedigen kvalitet. Mötet med andra musiker, dansare och verkare ser vi också som en positiv del och tillgång i vårt arbete.

Folkdansutbildningen

Ettåriga kurser

Folkmusikutbildningen

Ettåriga kurser

Studera hos oss

Ettåriga kurser

Sång

Distanskurser

Nyckelharpa

Distanskurser

Fiol

Distanskurser

Nyckelharpsbygge 2021-2023

Distanskurser

Inställt: Kollo i Tobo 2021

Kortkurser

Sommarkurs i nyckelharpa 2021

Kortkurser

Nyckelharpsbygge - mästarbyggseminarium 2021

Kortkurser

Inställt: Veckokurs i dans 2021

Kortkurser