Kulturarvsdagen 12 September

12 September 2021 - Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

Kulturarvsdagen 12 September

Datum

12 September 2021

Plats

Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

 

Eric Sahlström Institutet i Tobo är ett geografiskt centrum för det svenska kulturarvet folkmusik, folkdans och folklig sång. Det som sker där är i sanning ett ”Kulturarv för alla”. Ett kulturarv som idag ofta benämns ett levande eller immateriell kulturarv. En typ av kultur som nuförtiden anses som nödvändig för att människor, samhällen och länder ska fungera väl och utvecklas. En kultur som uppmärksammats av Unesco och där anses vara så viktig att den fått en egen konvention.

Under kulturarvsdagen ska vi ta del av levande exempel på vad som händer inom institutet samt lyssna på föredrag om betydelsen av att upprätthålla vår levande folkkultur.

 

1300 Esbjörn Introduktion. Kort presentation av Institutet med historik från grundandet 1997 fram till idag.

Något om Unesco och betydelsen av att stödja och upprätthålla en levande kultur.

1330 Magnus Kort presentation av kursverksamheten med lärare, personalen, etc.
1345 ULV Uppsala Låtverkstad underhåller oss
1415 Elever Ett dansinslag
1500 Kaffe serveras i matsalen alternativt ute om de är fint väder
1530 Esbjörn Vi avrundar med en frågestund
1600 Esbjörn/Magnus Avslutning med visning av institutet

 

Prel. Progr. ESI Kulturarvdagen 12 sept 2021 rev3[2]