Visnätet

Visnätet

Märta Ramsten, som var inbjuden till första nätverksträffen, fångade folkvisans nuvarande
situation bl.a. på följande sätt:”Solosången, den oackompanjerade, vart tog den vägen? Den används ofta nu mera som kontrastverkan på scenen i ett annat program. Det är märkligt om den ska leva så.””Spelmän har haft det väl förspänt med organisationer. Folkliga sångare har inte haft detta, eftersom visan har levt ett annat liv. Den är inte scenisk, offentlig som musiken, utan ett uttryck för det lilla rummet.”

 

Tidigare träffar

Här finns en kort sammanfattning över de träffar som hållits inom Nätverket för Folklig sång.

Sammanfattning uppdateras vartefter nya träffar ordnas. Nätverket initierades 2003 vid Eric Sahlström Institutet. ESI och sångerskan Margareta Jonth kontaktade ett antal personer som kunde tänkas vara intresserade.

 

 • Visträff 1 på ESI i Tobo måndag 15 september 2003 med ett femtontal deltagare från stora delar av Sverige. Speciell gäst Märta Ramsten.
 • Visträff 2 fredag 30 januari 2004 på Svenskt Visarkiv i Stockholm. Ca 30 deltagare.
  Program bl.a. Ulrika Gunnarsson ”Änglarnas språk – en folklig sångskola”. Gunnel Mauritzon kommenterade. På kvällen gav nätverket konsert och trallade till dans på Stallet.
 • Visträff 3 på ESI fredag-lördag 1-2 oktober 2004 med övernattning. 12 deltagare.
  Program: Maria Röjås om sångkursen i Malung. Marcus Brännström om Visstaden Västervik. Biörn Landahl om sin musik. Visor framför brasan i salongen.
 • Visträff 4 fredag 4 februari 2005 var planerad till Kungliga Musikhögskolans folkmusikinstitution, men flyttades pga av sjukdom till Svenskt Visarkiv. Över 20 deltagare. Program: Marie Länen Persson om sina visor. Hars Åke Hermansson om sin verksamhet. Agneta Stolpe om improvisation. Ingrid Åkesson ”Med rösten som instrument – att återskapa, omskapa och nyskapa svensk folklig vokaltradition”. På kvällen deltog vi i Öppet hus hos familjen Jörpeland utanför Stockholm.
 • Visträff 5 lördag-söndag 19-20 november 2005 på Malungs folkhögskola där viskursen firade sitt 20-årsjubileum. Nätverksträff i stämningsfulla Thorolfsrummet. Konsert. Jubileumsmiddag. Visstuga med övervägande manliga sångare! Ett femtontal personer från nätverket deltog.
 • Visträff 6 fredag 31 mars 2006 på Musikmuséet i Stockholm. Ett 25-tal deltagare – på kvällen tillkom sex medlemmar. Program: Gunnar Turesson om sin visbok ”Med spikslagna skor och klubbor i hand”. Lars Annersten visar utställningen ”Vems röst, vilken musik – kön, musik, makt”. Monica Söderberg, Åsa Grogarn-Sol, Kay Isacson om bl.a. hur lägga upp visstugor. Konsert och trall till dans.
 • Visträff 7 lördag 18 november 2006 vid ESI i Tobo. Ca 25 deltagare + distanskursen i ”Folklig Sång o Berättande”. Bl.a. Lillemor Lind om sitt liv o spelade skivor. Karen Petersen och Gunnar Nordlinder om Staffanssjungningar. Brasstund med viskursen och helårselever.
 • Visträff 8 fredag-lördag 30-31 mars arrangerades i samband med VokalTotal i Göteborg med Åsa Grogarn-Sol som samordnare och Monica Söderberg som medhjälpare och ansvarig för visstugan. Ca 10 deltagare från nätverket då Annika Nordström på DAG (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) berättade om bl.a. syskonen Svensson i Majorna15 sångare deltog i konserten. Lördag: frukostsalong med sång hemma hos Åsa.
 • Visträff 9 lördag 17 november 2007 vid ESI i Tobo. 15 deltagare. Distanskursen i ”Folklig Sång och Berättande” pågick samtidigt. Marie Selander stod för huvudinnehållet med seminarium, diskussion och frågor kring sångtekniker som t.ex. kulning, strupsång, twang, blues och belting: Vad är det egentligen vi gör med rösten och kroppen?
 • Visträff 10 lördag 1 mars 2008 vid folkmusikinstitutionen på Kungliga Musikhögskolan med Susanne Rosenberg som värdinna. Inställd pga sjukdom.
 • Visträff 11 fredag 24 oktober 2008 på Svenskt Visarkiv med Erlendur Simonsen och Kristian Hansen  från Färöarna: Kvaddansen på Färöarna idag. På Skeppis, Folkmusikhuset på Skeppsholmen i Stockholm hölls sedan verkstäder och visstugor under ledning av Monica Söderberg, Nina Nu och Gunilla Lundh-Tobiasson. Därefter ”Absolut sång”, konsert och trall till dans. Värdar för dagen Karen Petersen, Gunnar Nordlinder. 20 deltagare.
 • Visträff 12 hölls 6-7 februari 2009 i Olofström, Blekinge vid den nya visfestivalen Midvinterton – en folkmusikfestival med röst! Vår kontaktperson var Gunilla Lundh-Tobiasson. Ca 10 deltagare. Om sitt arbete att lyfta fram Den blekingska visan berättade Astrid Selling Sjöberg. Magnus Gustavsson från Smålands musikarkiv gav en överblick över Trallandet med internationella utblickar. Kurser, konserter och visstugor ordnades på fredagskvällen och lördagen under medverkan av flera nätverksdeltagare.
 • Visträff 13 lördag 17 november 2009 vid Eric Sahlström Institutet i Tobo. Ingrid Åkesson berättade om sin avhandling ”Med rösten som instrument: perspektiv på svensk vokal folkmusik”. Med fokus på Vandringsfolkets visor berättade Ralf Novak Rosengren och Marie Länne Persson om sitt projekt ”För elden, vägen och hjärtats sång”, kring svensk romsk resandemusik. 15 deltagare.
 • Visträff 14 hölls lördag 10 april 2010 på KMH. Susanne Rosenberg presenterade utbildningarna och tillsammans med Emma Björling, Gunnel Mauritzon, Josefin Peters och Eva Åström Rune fick deltagarna prova på praktisk folksångsmetodik. På kvällen konserten LÅT! med Ulrica Gunnarsson som konferensiére. Fest efteråt. Ca 15 deltagare från sångnätverket.
 • Visträff 15 lördag 2 oktober 2010, vid Eric Sahlström Institutet i Tobo. Jill Ann Johnson berättade om sångstilarna på Balkan och lärde ut flerstämmig visa. Agneta Stolpe ledde ett samtal om hur vi lockar deltagare till viskurser mm. 17 deltagare. Offentlig visstuga under ledning av Alf Tangnäs med drygt 35 deltagare.
 • Visträff 16 Fredag-lördag 25-26 februari 2011 vid Folkmusikfestivalen, Umefolk i Umeå Folkets Hus. Ingrid Åkesson och Catarina Abelli presenterade vistraditionen i Västerbotten. Ingrid ledde ett samtal om ”Möten och kollisioner mellan ideal och generationer i Skottland och Sverige”. Nätverket stod för en visstuga och två pass med Trall till dans. Sex deltagare.
 • Visträff 17 Lördag 22 oktober 2011 i samband med Oktoberstämman på Uppsala Konsert & Kongress. Christer Lund berättade om sin körverksamhet, Skånska kören. Ett femtontal vissångare framträdde sedan vid spelmansstämman. 16 deltagare.
 • Visträff 18 I oktober 2012 träffades gruppen i Falun, och denna gång ingick även en offentlig konsert- och danskväll.
  Samordnare för nätverket är Agneta Stolpe, och träffen var ett samarbete med
  Dalarnas spelmansförbund och Falu Folk.
 • Visträff 19 Nätverket träffades den 20 april 2013 i samband med Folk & Världsmusikgalan i Gävle samt 18-19 oktober i Uddevalla, för att utbyta erfarenheter, sjunga tillsammans och inspireras. Samordnare för nätverket var Agneta Stolpe.