Ett monster av mossa och metall

15 Februari 2022 - Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

Ett monster av mossa och metall

Datum

15 Februari 2022

Plats

Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

Ett surrealistiskt dansverk om att som transfeminin migrera och skapa sig en ny tillvaro i ett nytt land. För koreografi, iscensättning och dans står den prisade koreografen Dinis Machado. Inför arbetet med verket intervjuades flera queera personer som har flytt eller flyttat från ett land till ett annat, en erfarenhet som Dinis Machado själv delar. Oro, desorientering och trauman får här en fysisk och poetisk form när dansverket blir en slags helande ritual.

Publiken får uppleva verket inifrån den uppblåsbara dekoren sittande på scenografiska element. Genom att befinna sig i samma rymd, överbryggs avståndet mellan dansare och publik.