Nätverk

Nätverk

Eric Sahlström Institutet har under åren drivit tre olika nätverk. Samtliga ligger idag på is, men om intresse finns kommer vi dra igång nätverken igen. Nedan kan ni läsa mer om nätverken.

Visnätet

Visnätet är ett informellt och öppet nätverk för dig som är intresserad av vokal folkmusik.
Du är sångare, pedagog, forskare eller helt enkelt intresserad och engagerad. Det ska verka för att vissången och annan vokal folkmusik ska ha en självklar plats på scenen, stämmor och utbildningar men också locka till sjungande i såväl vardag som fest.
 
Visnätet ger dig värdefulla kontakter, tips på material, kurser, forskning, konserter m.m. Vi blandar glatt sjungande med erfarenhetsutbyte. Alla medlemmar bidrar till att nätverket är levande. Visnätet träffas en till två gånger per år på olika platser i Sverige, oftast i anslutning till visstugor, konserter, utbildningar, stämmor eller dans.
Kom gärna med idéer och synpunkter till oss!
 
Visnätet är löst sammansatt och har ingen formell organisation. ESI ställer upp med administrationt.ex. kallelser, protokoll, utskick, adressförteckning och e-postlista samt visst ekonomiskt stöd. Idag finns ingen ansvarig för att träffar planeras.
 

Läs mer om visnätet här.
 


Nätverk för nyckelharpspedagoger

Nätverket träffats för att nätverka, diskutera och utbyta erfarenheter med varandra. Tema för träffarna har tex. varit ”Spela länge! Håll längre!” Med fokus på ergonomi kring instrumentet nyckelharpan. Erik Rydvall har tidigare varit samordnare för nätverket. Är du intresserad, hör av dig till oss!

 


Pedagognätverket

Nätverket samlar folkmusik- och folkdanspedagoger inom grundskolan, på estetiska programmet, på folkhögskolor. Även egenföretagare är välkommen in i nätverket. Samordningen av nätverket har tidigare skettav RFoD och ESI i samarbete. Som tidigare meddelats har det en tid funnits en önskan om ett pedagognätverk för folkmusik- och folkdanspedagoger. Idéer och tankar kring nätverkets utformning finns redan, – men en spindel i nätet har saknats. Är du intresserad, hör av dig till oss!

Den främsta orsaken till att detta nätverk startats är den ensamhet pedagoger inom vår genre ofta känner i sitt vardagliga arbete. Det kanske inte finns så mycket förståelse eller insikt om vår genres villkor och utbudet av relevant fortbildning är mycket begränsat. Vi tror att det behövs någonstans att vända sig och träffa folk i liknande situation för utbyte av erfarenheter, tankar, idéer, material och för att hämta inspiration. Tanken är att nätverket ska bestå av av dem som är yrkesverksamma som folkmusik- eller folkdanspedagoger inom kulturskolan, grundskolan, på estetiska programmet, på folkhögskolor eller egenföretagare.

Nätverkets exakta utformning och vad vi ska göra bestämmer förstås medlemmarna själva. Därför är det viktigt att du anmäler ditt intresse (om du inte redan är med förstås!), kommer med önskemål och idéer och tipsar din kollega om oss!

Kontakta oss på Eric Sahlström Institutet om du är intresserad av nätverken.