Nyckelharpsprojekt

Nyckelharpsprojekt

Som centrum för nyckelharpan i världen driver Eric Sahlström Institutet en rad olika projekt med syfte att stärka och synliggöra instrumentet. Har du idéer som går i linje med våra mål och vill hjälpa oss i detta arbete kan du alltid kontakta oss.

Här kan du läsa mer om instrumentet nyckelharpan.

 

Barnnyckelharpsprojektet

För att barn ska kunna lära sig att spela nyckelharpa krävs att det finns tillgång till nyckelharpor i barnstorlek. Detta var själva utgångspunkten i projektet “Barnnyckelharpor” som ESI samordnade under 2009-2010. Målet med projektet var att bygga 25 barnnyckelharpor som skulle hyras ut till barn vid musik- och kulturskolor över hela landet. ESI har också stått för ett materialbidrag, stråke och väska till varje byggare, bjudit på fyra gemensamma bygghelger på institutet samt står för samordningen för uthyrningen av instrumenten idag. Eleverna hyr dock instrumentet direkt av byggarna; detta med en tanke att byggarnas marknad i förlängningen ska utökas. Under året har de sista två barnharporna gjorts färdiga och hyrs nu ut till entusiastiska, unga nybörjare ute i landet. ESI har fortsatt att följa vart harporna är och kommer även fortsätta att verka för att de används.

Nästan alla av de 25 barnnyckelharporna som skulle byggas under 2010 i ESI:s regi är nu ute i landet. Några hyrs av musikskolor för pröva-på-verksamhet men de allra flesta harporna är ute hos enskilda elever. Fyra st är i Skåne (Perstorp och Genarp, se klipp i Lokaltidningen Lund), tvåi Stockholmstrakten (Ekerö och Solna), åtta i Uppland (Uppsala och Knivsta) samt en harpa i Sala och två i Falun. Byggarna i projektet är Gösta Bengtsar, Björn Berglund, Sverker Ek, Bertil Hallgren, Esbjörn Hogmark, Lasse Lithén, Enar Magnusson, Bosse Nilsson, Bo Nilsson, Bertil Nyberg, Olle Plahn och Fredrik Söderström. Instrumenten blev verkligen bra och nästan lika uppskattade är faktiskt de små mjuka fodralen som följde med.

Är du som lärare, förälder eller elev intresserad av projektet kontakta ESI på info@esitobo.org eller på tel 0295-34290.

Här kan du läsa om träffarna under projekttiden.

 

Torbjörn med nyckelharpan internet copy2


 

Nyckelharpverkstan

I anslutning till Eric Sahlström Institutet finns en historisk nyckelharpsverkstad som du är välkommen att besöka. Här kan man få en bild av hur det kunde gå till att bygga nyckelharpor i svunna tider. I verkstaden visas även bilder på Eric Sahlström och hans verkstad samt virke och verktyg från olika tidsepoker.

Verkstaden uppfördes lagom inför ESI:s 10-årsjubileum i maj 2008 på initiativ av nyckelharpsbyggaren och spelmannen Esbjörn Hogmark. Som så många andra fascinerades också Esbjörn av spelmannen och nyckelharpsbyggaren Eric Sahlström och han kom att dokumentera Erics arbete i verkstaden i Göksby under flera år.

Om du vill göra ett besök i nyckelharpsverkstaden, ring till Institutet på tel 0295-342 90 eller till Esbjörn Hogmark på tel 0295-107 06.

harpverkstad

 


 

Nyckelharpa Network Orchestra

Nyckelharpa Network Orchestra är en orkester bestående av sju nyckelharpister från Italien och Tyskland. Gruppen är resultat av Marco Ambrosinis arbete med att sprida nyckelharpan på kontinenten. En cd finns nu med en inspelning från en konsert i Forlimpopoli i augusti 2008.

Här kan du läsa mer om orkestern:
http://www.encore.nyckelharpa.eu

 


 

CANDENCE

– EU-projekt om nyckelharpa och undervisning av vuxna

CADENCE är var ett Grundtvigpartnerskap inom EU:s program för Livslångt lärande mellan de tre utbildningsanordnarna. Gemensamt för de tre skolorna är kultur- och musikundervisning för vuxna, folkmusik och dans som ett medium för kulturell identitet samt undervisning i musikinstrumentet nyckelharpa.

De tre utbildningsanordnarna skiljer sig på flera punkter, som t ex hur skolorna och deras utbildningar är organiserade, finansiering, regional orientering. Målet för partnerskapet var bl a att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter med avseende på ämnen, didaktiska metoder, kulturell bakgrund samt administration och ledning av kulturell utbildning för vuxna. Från varje land deltog en administrativ representant från skolan, en nyckelharpspedagog samt tre vuxna elever/musiker intresserade av vuxenundervisning. Dessa 15 personer kom att träffas 3-4 dagar i varje land med diskussioner, undervisning, auskultationer, redovisningar, studera kulturen i omgivningarna. Resultat av arbetet blev bl a kompendier och cd inspelad vid en konsert. Kunskaper och erfarenheter gjorda under partnerskapet förmedlades vidare inom den egna organisationen och i de tre deltagarländerna.

EU-projektets slutrapport

Rapporten är på 80 sidor och dessutom ingår en cd med en konsert med deltagarna inspelad av tyska radion. Deltagande musiker från Sverige var Emilia Amper, Ditte Andersson, David Eriksson och Josefina Paulson.

Rapporten kostar 50 kr + porto och kan beställas från Eric Sahlström Institutet på e-post hakan.larsson@esitobo.orgeller på telefon 0295-34295.

cadence2

Här kan du läsa mer om EU-projektet.

Artiklar, noter och videos finner du på projektets hemsida www.cadence.nyckelharpa.eu.

 

Seminarium om våra nordiska folkmusikintrument

Nedan kan ni ta del av slutdokumentation av seminariet som hölls vid Eric Sahlström Institutet i Tobo 13-17 juni 2007.

Slutrapport