Något om Valsen – Soppmiddag och föreläsning 8 November

8 november 2023 - Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

Något om Valsen – Soppmiddag och föreläsning 8 November

Datum

8 november 2023

Plats

Eric Sahlström Institutet i Tobo, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO

Något om valsen

– och dess föregångare och efterföljare

Det finns goda skäl att påstå att valsen var det första verkliga populärkulturfenomenet med dess snabba utbredning och spridning i Europa i början av 1800-talet. Den kom på många sätt att representera den nya tiden och den publika sällskapsdansens genombrott. Både som dans- och musikform kom också valsen att bana väg för en rad av 1800- och 1900-talets pardanser och därtill hörande låtar. Magnus Gustafsson försöker under den här föreläsningen ge en bild av hur och när valsen nådde Norden och hur den spreds och förgrenade sig i i olika dansmässiga och musikaliska former under 1800-talet.  I detta sammanhang utgår han från beskrivningar och nedteckningar av både dans och musik.

Magnus Gustafsson

Förvånande lite har skrivits och forskats om valsens recipiering som folkmusikalisk repertoar i Norden. Möjligen har den helt enkelt ansetts som alltför allmängiltig och självklar. Magnus Gustafsson försöker besvara frågor kring hur några nordiska upptecknare och folkmusikforskare har ställt sig till bevarandet av olika valsformer. I detta sammanhang väcks också frågor om detta i så fall ideologiskt har kommit att konservera eller påverka bilden av valsen. Och huruvida vals, eller vissa valsformer, i så fall utgör en naturlig del av respektive lands folkmusikrepertoar? I spåren av valsen uppstod många pardansformer under 1800-talet och som avslutning försöker han besvara frågan hur dessa förhåller sig till varandra och hur de i övrigt hänger ihop – dansmässigt och musikaliskt.

Soppmiddag kl. 18.00
Föreläsning 19.00-21.00
Pris 200 kr (betalas via biljettköpet i Billetto).