Personal

Folkdansutbildningen

Ettåriga kurser

Folkmusikutbildningen

Ettåriga kurser

Studera hos oss

Ettåriga kurser

Sång

Distanskurser

Nyckelharpa

Distanskurser

Fiol

Distanskurser

Nyckelharpsbygge distanskurs 2021-2023

Distanskurser

Kollo i Tobo 2022

Kortkurser

Sommarkurs i nyckelharpa 2022

Kortkurser

Nyckelharpsbygge - mästarbyggseminarium 2021

Kortkurser

Nyckelharpsbygge - Vinterseminarium 2021-2022-INSTÄLLT

Kortkurser

Dans i Tobo - Veckokursen 2022

Kortkurser