Personal

Folkdansutbildningen

Ettåriga kurser

Folkmusikutbildningen

Ettåriga kurser

Studera hos oss

Ettåriga kurser

Sång

Distanskurser

Nyckelharpa

Distanskurser

Fiol

Distanskurser

Nyckelharpsbygge 2021-2023

Distanskurser

Inställt: Kollo i Tobo 2021

Kortkurser

Sommarkurs i nyckelharpa 2021

Kortkurser

Nyckelharpsbygge - mästarbyggseminarium 2021

Kortkurser

Nyckelharpsbygge - Vinterseminarium 2021

Kortkurser

Inställt: Veckokurs i dans 2021

Kortkurser