Region Uppsalas dansresidens 2017

Region Uppsalas dansresidens 2017

Anna Källblad är mottagare av Region Uppsalas dansresidens 2017

I våras utlyste Kulturenheten ett residens inom danskonstområdet, som en del av satsningen Dans i rörelse med stöd av Kulturrådet. Danskonstnärer från hela Sverige var välkomna att söka och totalt 40 ansökningar kom in. Efter samråd med sakkunniga inom scenkonstområdet valde Kulturenheten slutligen Anna Källblad till mottagare av Region Uppsalas första dansresidens.

Anna Källblad är en välmeriterad koreograf och dansare bosatt i Stockholm. Hon får nu möjlighet till två veckors processinriktat arbete vid Eric Sahlström Institutet i Tobo, där residenset är förlagt. Tillsammans med en grupp kulturskapare inom olika konstområden vill hon undersöka relationen mellan social dans, folkdans och scenisk dans och hur dessa typer av dans skulle kunna mötas. Hon vill även skapa möten med lokalbefolkningen i Tobo för utbyte av danser. Planen är att det undersökande arbetet så småningom ska resultera i ett scenkonstverk.

anna_kallblad

Foto: Jenny Vinterqvist.
Läs mer om Anna Källblads dansresidens. https://goo.gl/F7kmFR