Sagt om oss

Sagt om oss

”Jag är så glad att jag gick ett år på Eric Sahlström Institutet. Jag lärde mig otroligt mycket under det året, mer än jag någonsin hade kunnat ana. Jag fick nya förebilder och ny inspiration till att fortsätta dansa och fortsätta utvecklas som dansare. Genom möten med underbara människor växte jag som person och jag fick många nya vänner.

Det är inte alltid som en plats där man bor bara för en kort tid känns som ett hem, men ESI blev mitt ”hemma” redan från början och mina klasskamrater blev min ”Tobo-familj”. Det är en plats som jag alltid känner mig välkommen tillbaka till.”

– Lovisa Andersson

 

”Att gå ESI blev för mig en stabil grund att stå på. Det är en ynnest att få ett år med så kompetenta lärare och så mycket undervisningstid. Lektionerna ges inte bara i spel utan även i dans, sång, folkmusikhistoria och musikteori, vilket ger en djupare förståelse för spelet och musiken. För nyckelharpsspelare är det här den bästa utbildningen i världen, bedriven på en plats som även har stark förankring i nyckelharpans historia. Med många traditionsbärare på plats och med nyckelharpsbygge i samma hus så är man där som en del av nyckelharpans tradition och fortlevnad!”

– Anna Gustavsson

 

”Det är svårt att hitta en plats som andas lika mycket folkmusik som Eric Sahlström Institutet. Personal och elever på skolan är och förblir en brokig men otroligt varm familj. Under ett (eller i mitt fall tre) år sitter musiken och dansen ihop och präglar allt du gör och tänker. Att gå på skolan är att kastas ner i en sjudande kittel av känsla, sväng och rörelse. Din tid i Tobo är din bästa.”

– Niklas Romar

 

”Jag sökte tid och rätt sammanhang för att jobba med ett nytt, önskat förhållningssätt till tillvaron. Jag ville flytta fokus från hjärna till kropp, från tanke till lyhörd förnimmelse. Jag ville använda kroppen som språkrör för det som är sant bortom tanken, i samvaro med andra människor och med musiken. Allt det där som är en livslång övning men som den folkliga dansen och pedagogerna på ESI kan förmedla. Jag fick ett år som berörde på riktigt.”

– Annelie Johansson

 

”Att gå ett år på Eric Sahlström Institutet är något av det bästa jag gjort. Jag gick den ettåriga danskursen och fick träffa fantastiska lärare och pedagoger som hjälpte mig att utveckla mitt dansande på bästa sätt. Dessutom var det toppenpersonal, fina lokaler, god mat och institutet är ett hus som verkligen andas dans och musik. Det känns alltid lika roligt att komma tillbaka på danskvällar och olika evenemang. Jag har så många fina minnen från mitt år i Tobo, det är absolut en skola jag rekommenderar varmt!”

– Johanna Nilsson

 

”My 2012-13 school year was spent in the ESI spelkurs playing fiddle, a dream of many years come true. Tobo’s rural location made me feel right at home. From a similar setting in the USA (New Hampshire), our snowy winter was perfect for playing inside and out – and I never had to drive anywhere. The dancers and musicians in our friendly class took full advantage of train excursions to nearby Uppsala and near-ish Stockholm. Memorable outings were made to dances and concerts at the V-Dala Nation, Skeppis and Stallet.

This time in Sweden was my first study-abroad experience and my first year of full-time study after college, many years after I received my bachelor’s degree in 1989. I arrived at ESI in August with two goals – to work on rhythm and to change my basic violin sound to a Swedish one. I soon came to understand how much I did not know about the craft of playing Swedish fiddle, but left knowing how to teach myself these things. Because while at ESI, I learned to listen and most importantly, I learned to practice. And in dance class, I learned how to walk. You may ask yourself, “She learned to listen, to walk, to practice?” I could not ask for anything more, because I would have been happy with just one of them.”

– Andrea Larsson

 

”Året på ESI har gett mig en sån trygghet i mitt dansande. Jag har fått redskap så att jag hela tiden fortsätter att utvecklas samtidigt som jag alltid kan njuta av just den dans jag befinner mig i. Året på ESI har gett mig många nya vänner inom folkmusik och dans och därmed ett kontaktnät som hela tiden vidgar sig via nya elever, deras vänner….
Året på ESI har gett mig inspiration till att starta en arrangörsförening för folkmusik och dans, utan det kontaktnät och de kunskaper om folkmusik jag fick på ESI hade jag aldrig vågat, trott mig själv om att kunna göra detta. Året på ESI inspirerade mig till att inte bara dansa utan även börja spela folkmusik. Den öppenhet, värme och det välkomnande som finns på ESI gör att känner att jag alltid är välkommen att komma och fylla på med folkmusik och dans, ESI är som en släkting som man alltid är välkommen att hälsa på!”

– Ann Sjödén

 

”När jag var 14 år var eleverna på ESI mina stora idoler. Institutet möjliggjorde så mycket kreativitet och lustfyllt utforskande av instrumentet nyckelharpa och jag bara väntade på att få dyka in i den världen själv – och direkt efter gymnasiet fick jag chansen. För mig har utbildningen på ESI betytt att jag fått en otroligt bra grund inom nyckelharpsspel, folkdans och kroppskännedom. All kunskap om nyckelharpan, folkmusik och folkdans som finns samlad där har varit ovärderlig för mina fortsatta studier och konstnärliga arbeten som musiker. Numera har jag stor nytta av kontaktnätet knutet till institutet och deltar gärna i olika forum arrangerade av ESI.”

– Sunniva Abelli

 

”ESI öppnade mina ögon för folkdans som profession och gav mig den inspiration och de verktyg jag behövde för att hitta min riktning och utbilda mig vidare. ESI’s helårskurs i dans är unik i sitt slag har en mycket viktig roll som förberedande utbildning för folkdansare som vill satsa på att bli yrkesverksamma. För mig innebar tiden i Tobo möjligheten att få vistas i ett oerhört kreativt sammanhang, där samtid och tradition berikade varandra, där jag fick möta nya och olika perspektiv på folkdans och folkmusik och där min egen drivkraft värdesattes och fick blomma ut. Jag ser tillbaka på mina år i Tobo med värme och tacksamhet.”

– Erika Lindqvist

 

”Att gå danskursen i Tobo gjorde att jag hittade ett ställe att ständigt
återvända till. Efter ett år i Tobo visste jag att min dans hade satt sig
i ryggraden, och att alla timmars arbete på dansgolvet skulle stanna kvar i kroppen.
Om man gillar att vara i Tobo, med de som går där nu, eller de som har gått där, är det lätt att Tobo blir som ens andra vardagsrum.”

– Viktor Oskarsson

 

”Efter mer än 10 år i ESIs styrelse samt ett antal år som vice ordförande har jag nu trappat ner lite och avgått ur styrelsen 2015. Mitt bestående intryck av och inblicken i arbetet med ESI är det stora engagemanget, kunskapen och viljan att komma vidare. Det står i skarp kontrast mot bristen på medel. Ambitionsnivån överstiger vida det ekonomiskt möjliga.

ESI är det enda nationella Folkmusik & dansinstitutet i Sverige. Folkmusikens hus är ett regionalt Institut med ett ben på nationell nivå, migrering av ljud. Det nationella ansvaret för den folkliga dansen och musikens utveckling är stort och tungt, men det görs med stor entusiasm av mycket kompetenta medarbetare. Dessa arbetar ibland på gränsen till ideellt, vilket inte borde vara fallet med ett nationellt uppdrag.

ESI och huset i TOBO har stark förankring på många plan. Lokalt i Tierps kommun där den har bra anseende och arrangerar en mängd evenemang varje år. Regionalt i Uppland där myndigheterna väl känner till verksamheten och stödjer den. Många av ESIs evenemang och engagemang sker också i länet dvs utanför Tierps kommun. Nationellt är ESI starkt engagerade i det mesta som sker. Man har i sin styrelse representanter för all tre rikstäckande organisationer, RFoD, Folkdansringen och SSR. Detta gör att förankringen är stadig och medverkan i olika projekt blir optimal. I världen så är ESI nyckelharpans centrum. Ingenstans har man den kunskap om harpan dess konstruktion och spelande som på ESI.

Sammantaget så gör ESI långt mer än vad som kan förväntas med de medel man får anslagna. Staten borde ta ett större ansvar för ESI och förstå att ett sådant Institut ger otroligt mycket för de anslagna medlen. Kursverksamheten på ESI står i en klass för sig oavsett om det är folklig dans, fiol eller nyckelharpospel. Lärarna är de bästa i landet och nivån är mycket hög. På nyckelharpa har i princip alla stora unga spelmän idag, gått i Tobo på ESI.

ESI ger med sin tyngd och kontinuitet en röst och en pondus åt folkdans och folkmusikrörelsen i olika sammanhang. ESI jobbar med modern framtoning och ett bildspråk som är dagens. Man ser nya möjligheter och arbetar med dem, utifrån de ekonomiska ramar man har.

Man har gott grepp om ekonomin och kan styra verksamheten utifrån realiteter.
Det som kan förbättras är att utnyttja styrelsen olika kompetenser bättre. Det är mycket kunniga och kvalificerade medlemmar i styrelsen som utifrån sin civila gärning har mer att tillföra än idag. Flera av ledamöterna skulle även kunna tänka sig att arbeta en del ideellt har jag en känsla av. Man är engagerad.
Det bådar gott.”

– Michael Müller aug 2015

 

”För mig ska Eric Sahlström Institutet vara folkmusik/folkdans-rörelsens Nationella centrum, vara ledande för utbildning i nyckelharpa och dans och vara drivande tillsammans med Riksorganisationerna i våra gemensamma utvecklingsprojekt, t. ex. Folk o Världsmusik galan, Världens Musik o Dans, Dans o Spelmansstämman i Kungsträdgården för att synliggöra genren för en bredare publik för att få ännu fler att bli intresserade av traditionell musik o dans.”

– Gunnar Brandin