Vinterbyggseminarier

Vinterbyggseminarier

Teman för tidigare Vinterbyggseminarier

 

1999 Nya former för att värna om nyckelharpans fortlevnad och utveckling.

2000 Idéutbyte.

2001 Instrumentakustik.

2002 Tillämpad hållfasthetslära.

2003 Formgivning/design.

2004 Dagsaktuellt på byggfronten.

2005 Reparationer och justeringar.

2006 Tillverkning av äldre tiders instrument.

2007 Bevara – Anpassa – Utveckla?

2008 Idéutbyte samt provspelning av instrument.

2009 Institutets harpor

2010 Gammelharpan

2011 Ständiga förbättringar

2012 Ljud

2013 Jan Ling

2014 Tradition for tomorrow

 

Första raden klar för kapning till rätt längd