ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET
– 
ett nationellt centrum för folkmusik och dans.

Institutet bedriver utbildningar och kurser av högsta kvalitet. Vi driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik och dans. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar. Våra utbildningar står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Vi är också ackrediterad rådgivare för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Kalendarium