CANDENCE

CANDENCE

– EU-projekt om nyckelharpa och undervisning av vuxna
 
 
2011-03-02 Nyckelharpsprojektet i Italien
 
Under fyra dagar i Italien i juni var det dags för det andra mötet inom EU-projektet CADENCE som Eric Sahlström Institutet deltar i tillsammans med två skolor på kontinenten som också har nyckelharpsundervisning, Burg-Fürsteneck i Tyskland och italienska Scuola di Musica Popolare i Forlimpopoli Projektet handlar om vuxenundervisning med inriktning på kultur och då särskilt nyckelharpan. Deltagande nyckelharpsspelare från Sverige är den nyblivna världsmästaren Emilia Amper, David Eriksson, Josefina Paulson och Ditte Andersson. Från ESI deltog också Michael Näslund, Håkan Larsson och Esbjörn Hogmark.

Den Italienska skolan i Forlimpopoli är närmast en kombination av en förening med medlemsavgifter och våra studieförbund med historiska kopplingar till skilda politiska inriktningar. Under mötet var det lektioner med de kontinentala nyckelharpisterna/pedagogerna Marco Ambrosini och Didier Francois och repetitioner inför konserten som hela nyckelharpsgruppen från de tre länderna gav en varm kväll under mat- och musikfestivalen Festa Artusiana. Den svenska delegationen fick hålla låda på scenen en stund innan strömmen bröts vid midnatt.

Vi hann också med ett besök vid havet och det enda saltbruk i världen som producerar salt med urgamla metoder. Det första mötet med CADENCE var i Tobo i vintras och det tredje mötet blir i Tyskland i oktober. Projektet avslutas nästa sommar.
 
 
2011-01-02 Första mötet inom EU-projektet
 
Från Sverige är det förutom representanter från ESI, David Eriksson, Emilia Amper och Josefina Paulson. Ditte Andersson är svensk pedagog i projektet. Nästa träff blir under en musikfestival i Forlimpopoli i juni och en tredje under de Internationella nyckelharpsdagarna i Burg-Fürsteneck i oktober.
 
Under mötet i Tobo var det lektioner med Ditte, interna och öppna framträdanden där bla Olov Johansson spelade kontrabasharpa och Sonia Sahlström silverbasharpa. Under torsdagen var det på eftermiddagen ett öppet seminarium med Marco Ambrosini, Sven Ahlbäck och Ole Hjorth och på kvällen en reguljär Tobotorsdag med allspel och dans. ESI:s ettårselever på nyckelharpa och fiol fick lektioner med de två andra nyckelharpspedagogerna i projektet, Marco Ambrosini och Didier Francois. En dag gjordes en utflykt till Tolfta kyrka för att studera kyrkmålningarna med nyckelharpsmotiv och en rundtur till Lövstabruk, Forsmark och Österbybruk. Av reaktionerna att döma var våra gäster mycket nöjda med besöket och fascinerade av vår levande speltradition där amatörer och mer etablerade musiker spelar tillsammans och att folkmusiken har sin plats inom högskolan.
 
Ole Hjorth och Sven Ahlbäck berättade om folkmusikutbildningen vid Musikhögskolan och spelade dessutom några låtar under torsdagseftermiddagens seminarium. Ett mycket uppskattat inslag. Olov Johansson och Sonia Sahlström spelade på kontrabasharpa och silverbasharpa, ganska nyligen byggda av Hasse Gille och Sture Sahlström. Under ett danspass med institutets danslärare Andreas Berchtold och spellärarna Sonia Sahlström och Ditte Andersson fick deltagarna dansa och även känna polskerytmen hos spelmännen.
 
Foto: Esbjörn Hogmark och Håkan Larsson
 
 
2010-11-01 Fortbildning
 
Sedan några år tillbakabedrivs en fortbildningskurs i nyckelharpa. Första gången gick den i Italien och nu pågår en kurs i Tyskland. Kursen har hittills riktat sig till professionella musiker (t ex violinister) och pedagoger som vill utveckla sitt nyckelharpsspel. Just nu söker de deltagare till en tredje omgång och då inbjuds även mer ovana nyckel- harpsspelare att delta. Kursen omfattar 12 st 2½-dagsträffar under 2-3 år.
 
 
2010-10-20 Nyckelharpsdagarna i Tyskland 2010
 
Första kvällen väljer deltagarna ett tema och tanken är att man ska hålla sig till sitt val hela under kursen, förutom vid två pass då man har tillfälle besöka andra lärare. Tre svenska lärare deltog i år, Sonia Sahlström och Alban Faust, som båda lärde ut svenska låtar, och Erik Rydvall som hade nutida musik. Sonia har undervisat på kursen några år men för Alban och Erik var det premiär, och båda gjorde succé. Intresset för den svenska låttraditionen är relativt stor och ca 1/3 av deltagarna valde att spela svenska låtar. Erik bjöd sin grupp av ganska erfarna nyckelharpister på en med all säkerhet oförglömlig upplevelse med sin energi och spelskicklighet och jobbade bl a med en låt från Nordics repertoar.
 
Sedan starten har äldre klassisk musik spelad efter noter med d-stämd harpa, dvs stämd som en viola, varit ett signum för de Internationella Nyckelharpsdagarna med violinisten och nyckelharpisten Marco Ambrosini som lärare. I år tog Ana Alcaide och Eléonore Billy hand om det temat med spansk och fransk musik. Båda är utmärkta musiker och särskilt Eleonore släpper noterna när hon framträder och spelar med ett folkmusikaliskt sväng som hon kanske tog till sig när hon gick på Eric Sahlström Institutets ettåriga nyckelharpsutbildning. Det är roligt att nyckelharpan spelas av fler och fler duktiga musiker på kontinenten i olika sammanhang. Samtidigt kan man dock tänka att de går miste om musik komponerad på nyckelharpa av Byss-Calle, Eric Sahlström och andra fram till idag – musik som kanske ger instrumentet mer rättvisa.
 
Samtidigt med nyckelharpsdagarna pågick det tredje mötet inom EU:s eget nyckelharpsprojekt CADENCE, som är inriktat på nyckelharpa i vuxenundervisning. Eric Sahlström Institutet ingår i samarbetet tillsammans med de båda initiativtagarna, Burg Fursteneck och Scuola di Musica Popolare i Forlimpopoli i Italien. I projektet deltar en pedagog från varje land, nio erfarna musiker från de tre länderna samt representanter för ledningen vid skolorna.
 
Mötet i Burg Fürsteneck var det tredje och sista mötet med hela CADENCE-gruppen och en hel del tid lades ned på repetitioner inför en konsert som spelades in av den Tyska riksradion. Konserten kommer att sändas den 23 januari på Deutchlandfunk www.dradio.de och förhoppningsvis också i SR:s P2 inom europeiska EBU-samarbetet. Konserten var synnerligen varierad med allt från gammal och nyskriven musik arrangerad för hela orkestern till svenska låtar framförda av hela eller delar av gruppen eller också av bara två spelmän, David Eriksson och Josefina Paulson. I orkestern satt från Sverige också Emilia Amper och Ditte Andersson.Läs mer om konserten den 23 jan på CADENCE-projektets officiella hemsida www.cadence.nyckelharpa.eu.
Vid mötet i Forlimpopoli Italien i juni gavs också en konsert som delvis kan ses på YouTube.
 
CADENCE avslutas i sommar med en rapport till EU och en del av arbetet, kompositioner och arrangemang etc, kommer sannolikt att publiceras senare.
 
 
2009-03-03 EU-ansökan om partnerskap kring nyckelharpan.
 
I februari skickades en ansökan om ett två-årigt ’Grundtvig partnerskap’ inom EU:s program för livslångt lärande mellan Eric Sahlström Institutet och de två nyckelharpsutbildningarna vid Burg Fursteneck i Tyskland och Scuola di Musica Popolare i Forlimpopoli i Italien.
 
Titeln på ansökan är Cultural ADult Education and Nyckelharpa Cooperation in Europe (CADENCE) – Teaching music to adults with special emphasis on the nyckelharpa (key fiddle). Koordinator i projektet är den tyska skolan.
 
Projektet består av utökade kontakter mellan skolledningspersonal, lärare och relativt erfarna nyckelharpsspelare som elever. Tre-fyra nyckelharpsspelare från varje land kommer att besöka de två andra skolorna under 4-5 dagar och få undervisning av lärare vid respektive skola. Dessutom deltar en lärare och en skolrepresentant vid varje resa. Avsikten är att dra lärdomar av de andra skolornas undervisning i nyckelharpsspel, hur kurserna administreras och marknadsförs etc. Det övergripande målet för samarbetet är en ökad förståelse och spridning av kultur mellan den de tre länderna. Från Eric Sahlström Institutets sida tycker vi det bl a är intressant att se hur nyckelharpan används när den tas upp av musiker med helt annan musikkulturell bakgrund som t ex äldre konstmusik eller modern nutida musik.
 
Spelar du nyckelharpa, läser noter och är över 24 år och är intresserad av att delta i EU-projektet?Tag kontakt med Håkan Larsson på Eric Sahlström Institutet tel 0295-34295 eller e-post hakan.larsson@esitobo.org
 
Vid ett möte mellan skolorna i Forlimpopoli 18 februari signerade de två borgmästarna Hermann-Josef Scheich, Eiterfeld (tv) och Paolo Zoffoli (th) , Forlimpopoli samt kommunfullmäktiges ordförande i Tierp, Bo S Englund en Agreement angående samarbete och stöd av EU-projektet. Intresset för Nyckelharpan är stort i Forlimpopoli och lokaltidningarna rapporterade från mötet, klicka här för att se artiklarna. Senare på kvällen höll nyckelharpsbyggaren och spelmannen Esbjörn Hogmark och musikforskaren Per-Ulf Allmo ett välbesökt seminarium om nyckelharpan och dess historia.
 
Intresset för nyckelharpan på kontinenten har på senaste tiden ökat i och med upptäckten av en avbildning av en nyckelharpa i en kyrka i Italienska Siena från ca 1410 (bilden). Dessutom har den svenske musikforskaren Per-Ulf Allmo påträffat en avbildning av en nyckelharpa från 1596 i Tyskland. Utifrån dessa fynd finns ett intresse bland musiker i dessa länder att spela barock och äldre musik på instrumentet. Men där finns också många som gärna spelar svensk folkmusik, inte minst tack vare att Ditte Anderson från ESI under flera år deltagit i nyckelharpskurserna i Tyskland och Italien.
 
 
2009-02-05 CADENCE
 
På bilden ser vi Bo S Englund, kommunfullmäktiges ordförande i Tierps kommun med den undertecknade avsiktsförklaringen. I februari ska de tre skolorna skicka en gemensam ansökan till EU om ett tvåårigt bidrag till utökade kontakter mellan skolledningspersonal, lärare och elever. Avsikten är att dra lärdomar av varandras kursupplägg och hur kurserna administreras och marknadsförs etc och att även eleverna ska ta del i det arbetet. Det övergripande målet för samarbetet är en ökad förståelse och spridning av kultur mellan den de tre länderna.
 
Intresset för nyckelharpan på kontinenten har på senaste tiden ökat i och med upptäckten av en avbildning av en nyckelharpa i en kyrka i Italienska Siena från ca 1410. Dessutom har den svenske musikforskaren Per-Ulf Allmo påträffat en avbildning av en nyckelharpa från 1596 i Tyskland. Utifrån dessa fynd finns ett intresse bland musiker i dessa länder att spela barock och äldre musik på instrumentet. Men där finns också många som gärna spelar svensk folkmusik, inte minst tack vare att Ditte Anderson från ESI under flera år deltagit i nyckelharpskurserna i Tyskland och Italien.
 
 
2008-11-10 ESI och EU
 
Under 2009 kommer en EU-ansökan att lämnas in för ett utökat samarbete mellan ESI och de två nyckelharpsutbildningarna i Tyskland och Italien, Burg-Fürsteneck och Scuola di Musica Popolare
i Forlimpopoli.
 
 
2008-03-12 Besök från kontinenten
 
I mars fick Eric Sahlström Institutet besök av Marco Ambrosini, Marco Bartolini, Karsten Evers och Paolo Zoffoli.
Det var första besöket för de fyra som fick följa lektioner i dans och nyckelharpa på institutet och höra Hasse Gille berätta och spela på kontrabasharpa och silverbasharpa. Moderna barnharpor fick de prova på i Skutskär. De fick också nyckelharpshistoria i form av nyckelharpsspelande änglar i Tofta kyrka, Lövstabruk, Österbybruk och Eric Sahlströms staty vid Tegelsmora kyrka. Och lite Vallonbrukshistoria i Dannemora och smedjan i Österby. Även ett besök på kommunhuset i Tierp och lunch med kommunfullmäktiges ordförande Bo S Englund och informatör Karin Andersson Lundkvist ingick i programmet. Mellan utflykterna diskuterades vilka möjligheter det finns till samarbeten mellan ESI och den tyska utbildningssamordnaren, Burg-Fürsteneck, och den Italienska, Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.
 
Förutom Marco Ambrosini, undervisar Didier Francois från Belgien, Annette Osann från Frankrike, och Ditte Andersson från Sverige och ESI på kurserna på kontinenten. Dels är det ett kurstillfälle i vid Burg-Fürsteneck i oktober varje under de ’Internationella Nyckelharpsdagarna’ och dels pågår distanskurser med 12 träffar, 2-3 dagar, under 2 år.
 
Marco Ambrosini berättade för eleverna vid ESI om hur han under en turné i Norge som violinist såg en nyckelharp på ett museum i Trondheim och blev så fascinerad att han var tvunget att skaffa en. Så småningom fick han en från Sverige och efter att ha skadat ett finger som försvårade fiolspelandet började han spela på nyckelharpan, och på den vägen är det. Han spelar i stort sett all sorts musik från medeltida över barock till samtida musik och jazz på sin nyckelharpa. Den är fyrradig, stämd som en altfiol och har nycklar även på låga C-strängen och byggd av en av de få byggarna på kontinenten, Annette Osann. Marco säger att han aldrig spelat svensk folkmusik som han anser att han inte kan göra rättvisa med sin musikaliska bakgrund.
 
Sannolikt spelades tidiga former av nyckelharpan på kontinenten redan under medeltiden. Den tidigaste kända avbildningen av en nyckelharpa nere i Europa är från 1408 och finns i en kyrka i Siena i Italien. Den äldsta avbildningen i Skandinavien i en portal i Källunge kyrka på Gotland är från ca 1350.